Høgskolen i Molde og byens næringsliv har inngått en partnerskapsavtale for samarbeid innen IT og digitalisering

– Etablerer Molde som IT-hovedstad

Etter påtrykk fra næringslivet startet Høgskolen i Molde (HiM) opp igjen bachelorstudiet IT og digitalisering. Nå skal IT-hovedstaden Molde revitaliseres gjennom et tett samarbeid.

Partnerskapsavtale: HiM og 12 IT-bedrifter i Molde har gått sammen om en partnerskapsavtale. I klokkeretning fra Steinar Kristoffersen (HiM) i midten: Stine Strande (Tibe), Egil Gussiås (Infor), Svein Johan Haug (Tieto), Frank Rødseth (ItPartner), Odd Arne Kristengård (Maritech), John Erik Johnsen (Adcom), Vegard Flovik (Axbit), Jan Erik Grønset (Triangel), Jan Helge Hjelset (Wise Consulting), Terje Lønset (Brunvoll) og Britt Flo (Molde Næringsforum). Jan Arve Dyrnes (uni MicroWeb) og Frode Lillebakk (Lillebakk) manglet på bildet.  Foto: Knut Lillebakk

Nyheter

Molde: For å styrke samarbeidet mellom kompetansen som finnes på Høgskolen og næringslivet i byen, har Molde Næringsforum tatt initiativ til å formalisere samarbeidet gjennom en partnerskapsavtale.