– Å legge ned Romsdal tingrett tar rettssalen lenger vekk fra innbyggerne. Det utfordrer rettssikkerhetsprinsippet

– Terskelen for å møte opp i en rettssak for vanlige folk øker når reisevegen øker. Det er et større problem enn prinsippene Domstolkommisjonen ser på, sier tillitsvalgt i politiet.

Fungerer bra i dag: – Domstolskommisjonen virker å ha vektlagt nokså teoretiske prinsipp for landet generelt, men har ikke vektlagt så mye rettssikkerhetsprinsippet for innbyggerne i Romsdal, sier Anders Skorpen-Trøen. Han er både lokal tillitsvalgt for de seks politijuristene i Molde og for alle politijuristene i Møre og Romsdal. 

Nyheter

MOLDE: – Vi kjenner oss ikke igjen i at det skal være en kvalitetsmessig dårligere tingrett i Romsdal. Det etterprøves jo ved at saker kan ankes inn for lagmannsretten, forteller leder for fagforeningen Politijuristene, Anders Skorpen-Trøen, til Romsdals Budstikke.