Styremøte i helseforetaket

Utsetter sak om å samle traumefunksjonene i Molde og Ålesund

Styret i helseforetaket vedtok enstemmig å sende saka tilbake til administrasjonen for grundigere utredning.

Nestleder Lodve Solholm og leder Ingve Theodorsen på dagens styremøte i HMR på Knausen.   Foto: KJELL LANGMYREN

Nyheter

Det har den siste tida vært sterke reaksjoner på helseforetakets forslag om å samle traumefunksjonene i foretaket i Molde og Ålesund, og ta det bort fra Volda og Kristiansund.