Skanska Norge vant konkurransen – får bygge fellessjukehuset på Hjelset

Dette ble kunngjort på styremøtet i helseforetaket på Knausen i dag.

Skanska Norge AS får bygge SNR. Det ble klart på dagens styremøte i HMR.   Foto: Helse Midt-Norge

- Vi er godt fornøyd med tilbudene vi har fått fra entreprenørene, sier Arnt Johan Vatnan, styreleder i prosjektstyret for SNR.   Foto: KJELL LANGMYREN

Nyheter

Som kjent var det fire entreprenører som i sommer kvalifiserte seg til å leverte tilbud på såkalt totalentreprise med samhandling: Betonmast AS, Hent AS, Skanska Norge AS og Veidekke Entreprenør AS.

På dagens styremøte i Helse Møre og Romsdal på Knausen i Molde, ble det altså kunngjort at Skanska Norge trakk det lengste strået og får bygge Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). SNR består av nytt fellessjukehus på Hjelset og DMS i Kristiansund.

Vinneren skal nå gå inn i en lengre periode med tett samhandling med prosjektorganisasjonen for SNR. Formålet er å optimalisere hele prosjektet ved å finne løsninger som får ned arealbruk og kostnader, og samtidig beholder de funksjonene som sjukehuset er vedtatt å skulle romme.

Vil sette spaden i jorda neste høst

- Vi går nå inn i 10-12 måneder samhandlingsfase, og regner med å sette spaden i jorda ca. et år fra i dag, sa Johan Arnt Vatnan på dagens styremøte.

På møtet kom det også fram at Betonmast trakk seg fra konkurransen i løpet av prosessen.

Kontrakt i starten av oktober

Det er en karensperiode på 10 dager før helseforetaket kan inngå kontrakt.

- Karensperioden er lovpålagt for at det skal være mulig å klage på vedtaket. Men jeg har ingen grunn til å tro at det vil skje. Nå er dette prosjektet kommet lenger enn det noen gang har vært, sa Vatnan.

Gruppa som har jobbet med å evaluere tilbudene fra entreprenørene, har blant annet lagt vekt på hvilken gjennomføringsplan entreprenøren har, og hvilke medarbeidere de har med seg. Blant annet har de sett på kompetansen i ledelsen av SNR-prosjektet.

Skanska har sjukehuserfaring

Skanska har vært med på å utvikle Karolinska sjukehus i Sverige, "kanskje Nordens viktigste sykehus", ifølge Vatnan.

- Vi inngår kontrakt primo oktober, får byggestart høsten 2020. Så er det ingen ting som ikke skulle tillate ferdigstilling høsten 2023, sa Vatnan. Og:

- Jeg mener de første pasientene kan komme inn før jul 2023. Så er det satt full drift 1. mai 2024.

Nyheten om valget av entreprenør ble for øvrig møtt med applaus fra styret, ledergruppa, og en del andre tilhørere i møterommet på Knausen.

Glad legetillitsvalgt

Sigurd Torvik Heian, legetillitsvalgt med jobbsted i Molde, sa at:

- Dette er en milepæl. Nå er vi ordentlig i gang. Det har vært stor slitasje på ansatte fram til nå, med usikkerheten, men nå vet vi at dette blir realisert, sa han.

Heian spurte Vatnan om han kan si mer om optimaliseringa av prosjektet, på bakgrunn av kostnadsspriket som viste seg under den første konkurransen.  

- Er dere optimistiske på mulighetene, spurte Heian.

- Ja, jeg er optimistisk, sa Vatnan.

- Skanska hadde i forrige konkurranserunde flere forslag til kostnadsreduksjon som de ikke fikk realisert. Vi må se på hvordan vi effektivt kan omarbeide løsningene, og se på fasadeløsninga som kanskje var litt dyr.

Hva hvis ramma sprenges?

- Men hvis ikke kostnadsrammene stemmer med det vi skal bygge, må vi ta de tunge diskusjonene på areal. Det er en viss sannsynlighet for at vi kommer dit. Jeg vil ikke spekulere på hvor stor den sannsynligheten er, sa Vatnan.

Styremedlem Bjarne Storset, kommuneoverlege i Tingvoll, sa også at "dette er en gledens dag."

Styreleder Ingve Theodorsen ba Vatnan om å komme til styret straks det dukker opp spørsmål som krever avklaring i styret. Og:

- Dette er veldig bra. Dette skal vi klare å få til innenfor akseptable rammer.

Adm. dir. Nils Kvernmo la til at "det er veldig betryggende med en entreprenør som har erfaring med tunge sjukehusprosjekt tidligere."

Kvernmo sa også at:

- Vi har bestemt oss for at det bare skal være gode nyheter om SNR framover.

Full drift fra 1. mai 2024

Konkurransen har hatt en økonomisk ramme på 2,1 milliarder kroner. Den oppdaterte sluttprognosen for hele sjukehusprosjektet, er på 5,2 milliarder kroner, ifølge sakspapir til dagens styremøte. Sistnevnte beløp inkluderer alle sider ved prosjektet, også veier, utgravinger og masseflyttinger som allerede er gjennomført på tomta på Hjelset.


Hvem får bygge fellessjukehuset? Svaret kommer snart

Johan Arnt Vatnan utelukker ikke at valg av entreprenør for SNR kan legges fram på styremøte i morgen onsdag.


Prosjektorganisasjonen har siden juli jobbet med å studere tilbudene for å komme fram til hvem som får oppdraget. Johan Arnt Vatnan, styreleder i prosjektstyret for SNR, sa tirsdag til Rbnett at de var godt fornøyd med tilbudene de fire entreprenørene har levert inn.

SNR omfatter både nytt akuttsjukehus på Hjelset, og DMS i Kristiansund.

Nytt sjukehus på Hjelset er beregnet med et areal på 55.000 kvadratmeter brutto, og skal være både et komplett somatisk akuttsjukehus og psykisk helsevern.

Snublet i starten

Som kjent ble den første konkurransen om å bygge SNR avlyst i juni 2018. Det skyldtes at anbud som kom inn, lå langt over ramma prosjektet hadde. Evaluering viste at selve konkurranseformen var viktig årsak til høge anbud, og førte til at konkurransen denne gangen altså ble gjennomført som totalentreprise med samhandling. Det betyr at entreprenøren i mye større blir med i planleggingen av prosjektet, og dermed kan bidra med sin kompetanse til å finne de mest effektive løsningene.