– Per i dag er ikke effekten godt nok dokumentert

Nevrolog Lars Bø leder en forskningsgruppe som ser på effekten av stamcellebehandling for MS. Deretter vil det vurderes om behandlingen skal tilbys aktuelle pasienter.

FORSKER PÅ EFFEKTEN: – Det kan ta noen år før vi er ferdige. Dessverre. Det er lenge å vente for pasienter og pårørende, sier nevrolog Lars Bø med kompetansesenter for MS ved Haukeland sjukehus.  Foto: Helse Bergen

Nyheter

BERGEN: I mars i fjor bevilget helseforetakene nær 20 millioner kroner til forskning på stamcellebehandling for MS. Forskningen ledes av nevrolog Lars Bø ved Nasjonalt kompetansesenter for MS ved Haukeland sjukehus, og foregår i samarbeid med forskere og institusjoner i Norge, Sverige, Danmark og Nederland.