Åndalsnes-selskapet Norsk Lotteri utfordrer spillmonopolet i retten

For første gang siden 2008 går et spillselskap rettens vei for å velte Norsk Tippings spillmonopol. Mandag startet saken i Oslo tingrett.
Nyheter

Ottar Dalset og det Åndalsnes-baserte selskapet Norsk Lotteri ønsker en lisensmodell i det norske spillmarkedet framfor dagens enerettsmodell der kun Norsk Tipping og Norsk Rikstoto får tilby pengespill.

Norsk Lotteri har ved to anledninger søkt Kulturdepartementet om å få konsesjon som spillformidler, men har begge ganger fått avslag med bakgrunn nettopp i enerettsmodellen.

Dermed har Dalset og hans selskap valgt å saksøke staten.

Strid om legitimitet

Sentralt i saken står EØS-avtalen som sier at en enerettsmodell må oppfylle tre vilkår for å være legitim; den må oppfylle legitime formål, modellen må være egnet til å tjene disse formålene og modellen må være nødvendig for å oppnå aktuelt beskyttelsesnivå. Norsk Lotteri og advokat Espen I. Bakken mener at den norske modellen bryter med disse vilkårene.

I sitt innledningsforedrag i tingretten mandag hevdet Bakken blant annet at Norsk Tippings markedsføring, der det oppfordres til spill ved at man blant annet lokker med store gevinster i reklamene, bryter med retningslinjene i EØS-avtalen.

Norsk Lotteri mener også at enerettsmodellen ikke er egnet til å oppnå det uttalte formålet om å motvirke negative konsekvenser av pengespill, ei heller til kanalisering av norske spillere fra utenlandske spillselskaper og inn til Norsk Tipping.

Saksøkeren ønsker angivelig å bidra til å stanse utvandringen av norske spillere til utenlandske selskaper.

Spillgründere på vitnelisten

Advokat Bakken brukte mye tid på gå gjennom en ekstern rapport fra analysebyrået Oslo Economics fra 2018, som han understreket er den eneste eksterne vurderingen som er gjort av Norsk Tipping siden selskapet begynte å tilby kasinospill på nettet i 2014.

Norsk Lotteri mener denne rapporten viser at Norsk Tipping går utover sine grenser for markedsføring i henhold til EØS. Oslo Economics tar ikke konkret stilling til dette spørsmålet i rapporten, men kommer med følgende advarsel: «Konsekvensen av en for aggressiv spillpolitikk eller markedsføring av enerettsaktørenes tilbud vil være at enerettsregimet ikke oppfyller kravet om «systematisk og konsekvent spillpolitikk». Da vil eneretten ikke anses egnet for å bekjempe spilleavhengighet og sosiale problemer forbundet med spill, og dermed være i strid med EØS-avtalen».

Senere i uken skal blant annet spillgründerne Jan Svendsen (Coolbet) og Morten klein (Cherry AB) forklare seg som vitner. Også Norsk Tipping-direktør Åsne Havnelid, avdelingsdirektør Henrik Nordal i Lotteritilsynet og en representant fra Spillavhengighet Norge er blant dem som skal i vitneboksen.

– Sikrer beskyttelse

Tirsdag skal statens advokat, Magnus Schei, holde sitt innledningsforedrag. Han kommer til å forsvare enerettsmodellen, som Kulturdepartementet mener er den eneste reguleringsregimet som sikrer ønsket beskyttelsesnivå for spillkundene.

«Statens regulering har (...) klart å ivareta ovennevnte formål på en balansert og konsistent måte, herunder å begrense omfanget av spillavhengighet, forebygge kriminalitet og misligheter og hindre at drift av pengespill er en kilde til privat profitt», skriver Schei i sitt sluttinnlegg til tingretten.

Sist et selskap utfordret det norske spillmonopolet i retten, var da den britiske spillgiganten Ladbrokes forsøkte å komme seg inn på det norske markedet i 2008. Det endte med tap. Siden har spillmarkedet forandret seg svært mye, hovedsakelig som følge av den teknologiske utviklingen og den voldsomme oppblomstringen av utenlandske selskaper som tilbyr kasinospill på nettet.