Klart for nytt samarbeid om brannvern

Brannvernsamarbeid mellom Nordmøre og Romsdal er nå en realitet.

Representantskapet/valgkomite sammen med ledelsen fra Molde brann og redning. (fra venstre) Arne Hop (varaordfører Rauma), Torgeir Dahl (ordfører Molde), Jon Børge Horneland (leder forebyggende Molde brann og redning), Alf Magne Smørholm (brannsjef Molde brann og redning), Ståle Refstie (ordfører Sunndal), Trygve Lennavik (leder beredskap Molde brann og redning), Knut Sjømæling (ordfører Gjemnes), Odd Helge Gangstad (ordfører Midsund), Bernhard Riksfjord (ordfører Aukra), Rolf Jonas Hurlen (ordfører Nesset).  Foto: Privat

Nyheter

Med positivt vedtak i Nesset kommunestyre denne uken, er brannvernsamarbeidet mellom de åtte kommunene fra Nordmøre og Romsdal nå en realitet. I dag fredag møttes representantskapet, som har fungert som valgkomite, for å legge frem sine kandidater til styret i selskapet som skal drifte samarbeidet: Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS, heter det i en pressemelding fra Molde kommune.

Deltagerkommunene består av: Tingvoll, Sunndal, Nesset, Gjemnes, Rauma, Aukra, Midsund og Molde. Representantskapet vedtok i dag styresammensetningen i det nye selskapet. Målet med brannvernsamarbeidet er å sikre en høy kvalitet på beredskapen i deltagerkommunene og levere gode faglige tjenester til innbyggerne både på beredskap, brannforebygging og feiertjenester.

- Vi mener at et slikt samarbeid er det beste for kommunenes innbyggere. Et større fagmiljø på beredskap, brannforebygging og feiing og tilsyn med fyringsanlegg vil gi innbyggerne større trygghet og gode tjenester. Den lokale beredskapen ute i kommunene opprettholdes som i dag og vil ved enkelte steder styrkes der analysene våre viser at det er behov for dette. Det er i dag store forskjeller på de ulike kommunenes kompetanse- og utstyrsnivå. Samarbeidet vil gi de lokale kreftene i deltidsstyrken et løft slik at de er godt rustet til å utføre den jobben de skal, både på utstyr og kompetanse. Vi er ikke i tvil om at et samarbeid på tvers av kommunegrensene er veien å gå, sier brannsjef i Molde Alf Magne Smørholm.

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS skal etter planen være i drift ved årsskiftet, går det fram av pressemeldingen.