Vard sikret kapitaltilførsel

Vard har sikret kapitaltilførsel fra sin hovedeier Fincantieri etter et krevende år. Verftsgruppen har sterk støtte fra sin eier.

Verfstgruppen Vard har sikret kapitaltilførsel. Her ved Vard Aukra.  Foto: Agnar Gjendem

Nyheter

Det skriver Vard i en pressemelding.

2018 ble et krevende år for Vard, en verftsgruppe med hovedkontor i Ålesund og rundt 1500 medarbeidere i Norge. Vard er kontrollert av det italienske selskapet Fincantieri.

Regnskapet til Vard Group AS i 2018 viser driftsinntekter på 7,49 milliarder kroner, opp 1,31 milliarder kroner fra 2017. Driftsresultat i 2018 ble negativt med 1,89 milliarder kroner.

Selskapet fikk i fjor et negativt resultat på 1,88 milliarder kroner etter skatt, som følge av et fortsatt svakt marked for spesialfartøy til offshore- og oljeserviceindustien, tap knyttet til ulike engangseffekter, økt kompleksitet i porteføljen av ulike nybyggingsprosjekter, samt nedskrivning på selskapets virksomhet i Brasil.

Tidlig i 2016 implementerte Vard en ny strategi og forretningsplan, og intensiverte en allerede igangsatt omstillingsprosess som følge av oljeprisfallet og endringer i markedet. Verftsgruppen vred da fokuset fra bygging av serviceskip til offshore- og oljeserviceindustrien, til en betydelig satsing på bygging av avanserte fartøy til andre næringer, som bl.a. cruise, forsvar, fiskeri og havbruk.

Denne omstillingen mot nye markeder har resultert i et bredt nybyggingsprogram. Vard Group bygger i dag ekspedisjonscruisefartøy som kan operere både i Amazonas og i krevende arktiske strøk, høyteknologiske ferger, moderne og miljøvennlige fiskefartøy, samt avanserte kystvaktfartøy for det norske Forsvaret.

Vard Groups strategi om økt aktivitet i nye områder har gitt god ordreinngang, og ved årets slutt hadde selskapet 37 fartøy i ordreboken, til en verdi av 20,5 milliard kroner. Vard Søviknes har siden i fjor sommer levert fire ekspedisjonscruisefartøy, og er nå i gang med utrustningen av det femte i en serie på seks fartøy.

Vard Langsten er i sluttfasen på sitt andre ekspedisjonscruisefartøy. Vard Brattvaag skal om få uker i gang med utrustningen av det unike forsknings- og ekspedisjonsfartøyet REV Ocean. Ved Vard Aukra bygges det en serie trålere til islandske rederier, og ved Vard Brevik pågår det utrustning av en elektrisk ferje samt ferdigstilling av et avansert offshorefartøy.

Markedet for bygging av spesialskip til offshore- og oljeserviceindustrien er imidlertid fortsatt svakt. På medium og lang sikt er det tegn til noe bedring i markedet rettet mot olje- og gassindustrien. Verftsgruppens risiko innen dette segmentet er redusert etter flere leveringer i 2018 og begynnelsen av 2019.

Som en konsekvens av det svake resultatet i 2018, hadde Vard Group negativ egenkapital ved årsskiftet 2018/2019. Eierne har formelt forpliktet seg til å skyte inn ny egenkapital. I tillegg stiller Fincantieri med en trekkfasilitet overfor Vard Group, og har bekreftet at de vil bidra med ytterligere finansiell støtte til Vard Group ved behov.

I desember 2018 ble selskapets operative drift delt inn i to forretningsområder; Business Unit Cruise og Business Unit Offshore and Specialized vessels. Cruise segmentet ledes av Executive Director Mauro

Leboffe, mens CEO and Executive Director Roy Reite har ledet selskapets offshore og spesialskip segment.

Endringer i Vards ledelse

Roy Reite, som har vært konsernsjef for Vard siden 2001, informerte i juni om at han på eget initiativ ønsket å fratre stillingen som CEO. Styret i Vard Group er takknemlig for Reites innsats gjennom 25 år i Vard konsernet, og setter pris på at han har takket ja til å fortsette som styremedlem i selskapet.

Erik Haakonsholm, vil fra 1. oktober tre inn som General Manager for Offshore and Specialized vessels i Vard. Haakonsholm har ledet Vard Design siden 2008. Han startet i selskapet som ingeniør i 2001, få måneder etter at designselskapet ble etablert. Vard Design har solgt over 200 skipsdesign til rederier i inn- og utland.

Fredrik Mordal Hessen har frem til 1. august 2019 vært verftsdirektør ved Vard Brattvaag. Han har nå gått inn i stillingen som Deputy General Manager for Offshore and Specialized Vessels i Vard. Dag Vikestrand, har takket ja til å gå over fra salgsavdelingen til å ta over som verftdirektør ved Vard Brattvaag, i tillegg til at han vil ha et overordnet ansvar for Project Management i offshore og spesialskip segmentet. Verftsdirektør ved Vard Søviknes, Frode Klokk, har en tilsvarende rolle i cruise segmentet.

Andrea Qualizza ble ansatt som daglig leder i Vard Electro i juni 2019. Stig Bjørkedal, som har vært konstituert leder for Vard Electro siden 2016, arbeider i dag med forretningsutvikling i Vard. Giovanni Peditto har gått inn i stillingen som Head of Finance Administration and Controlling ved hovedkontoret i Ålesund.

Godt posisjonert i markedet

Styreleder Pier Francesco Ragni sier i pressemeldingen:

– Vi har i løpet av det siste året vært gjennom en stor endringsprosess, og vi har sikret ny finansiering. Vi vil i tiden som kommer fortsatt ha fokus på Vards diversifiserte byggeprogram, og implementere en restruktureringsplan med mål om å øke selskapets lønnsomhet og konkurransekraft. Vi skal også utnytte den erfaringen vi har opparbeidet oss gjennom en rekke innovative prosjekter, produkter og ny teknologi i alle kundesegmenter.

– Jeg ser frem til å fortsette å jobbe sammen med Erik, leder for BU Offshore and Specialized vessels, og Mauro, leder for BU Cruise, styret og alle våre ansatte. Sammen skal vi bygge Vard til å bli et sterkt og innovativt selskap for fremtiden, sier Pier Francesco Ragni.