Reagerer på at elbiler har billigere ferjeturer enn gående passasjerer

– Greier ikke se noen årsaker til praksisen

Svein Ingar Hovde fra Åfarnes har gått til ferja og pendlet over Langfjorden til jobb i 24 år. Det kunne han ha gjort billigere om han hadde skaffet seg elbil.

Ferjependler: Svein Ingar Hovde har pendlet med ferje i 24 år. Han synes praksisen med at elbiler betaler mindre enn det han må gjøre som gående, er mildt sagt underlig. – Det er i hvert fall ikke miljøhensyn som er grunnen til det. Jeg tror ikke det blir mye mer miljøvennlig enn slik jeg gjør det, sier Hovde. Foto: Øystein Bjerkeland 

Nyheter

Hovde har jobbet ved Nesje AS i 23 år, og vært fullstendig avhengig av ferja mellom Sølsnes og Åfarnes. For å gjøre pendlingen billigere har han i alle år hatt bil parkert på Sølsnes, slik at han har sluppet å ta den med seg over fjorden. Men hadde bilen vært en elbil, kunne han med fordel tatt den med.