Lokale Felleskjøp rammes av streik – holder butikkene foreløpig åpne

352 ansatte i Felleskjøpet Agri går ut i streik fra tirsdag.

Streikevakter ved Felleskjøpet. F.v Torbjørn Vestad, Ellen Marie Skaldehaug, Ingun Vollan og Kenneth Høyning.  Foto: Bjørn Brunvoll

Streik på Felleskjøpet i Molde og Elnesvågen, men fortsatt åpne butikker.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Også butikkene i Molde og Elnesvågen er rammet av streiken. Men foreløpig holder butikkene åpent.

– Det er 11 stykker som er tatt ut totalt her i Molde. Men vi prøver å holde åpent som normalt så langt det lar seg gjøre, sier Odd Arne Øyen ved Felleskjøpet i Molde.

Han er foreløpig alene i butikken, men har også en reserveløsning klar.

– Vi har også en som jobber på delelageret hvis det skal bli krise. Vi føler det er viktig å strekke oss langt med tanke på bønder som trenger fôr blant annet, sier Øyen.

Også butikken i Elnesvågen holder åpent som normalt så lenge det går.

Står langt fra hverandre

Spekter og ansatte i Felleskjøpet Agri møttes mandag hos Riksmekleren, som klokka 3 natt til tirsdag konstaterte at partene står for langt fra hverandre.

Dermed blir det streik fra tirsdag morgen, som omfatter 352 ansatte ved 37 avdelinger av Felleskjøpet Agri, samt Grønt Maskin, i hele landet. Streiken vil berøre butikker, salgsapparat, logistikk og fabrikken på Kambo.

– I meklingen mellom YS Spekter og Spekter konstaterte riksmekler Mats W. Ruland at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var mulig å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter, heter det i meldingen klokka 3.06 natt til tirsdag.

Vil beholde rettigheter

Uoverensstemmelsen dreier seg ifølge Felleskjøpet Agri om at deres medlemmer skal få beholde rettigheter de allerede har. Felleskjøpet Agri går fra arbeidsgiverforeningen Spekter til NHO, og da vil Negotias medlemmer i Felleskjøpet Agri bli omfattet av en annen tariffavtale.

– På bakgrunn av dette har Negotia fremmet krav om å sikre medlemmene rettigheter som i dag er regulert i Spekter-avtalen. Dette gjelder blant annet full lønn under sykdom og svangerskapspermisjon/fødsel, gruppelivsforsikring, tillegg for sen arbeidstid og helligdagstillegg, sier Negotia-rådgiver Anne-Lene Gabrielsen.

Hun sier kravene som er stilt ikke vil koste arbeidsgiveren en krone mer.

– Da arbeidsgiveren under meklingen ikke ville imøtekomme vårt krav om en videreføring av vilkår vi allerede har, ser vi oss nødt til å fortsette kampen ved å gå til streik, sier Gard Henriksen, hovedtillitsvalgt for Negotia-medlemmene i Felleskjøpet Agri.

– Uforståelig

Til NTB opplyser kommunikasjonssjef Ingvild Dahl Dørnes i arbeidsgiverforeningen Spekter at meklingen ble avsluttet klokka 2.50, nesten tre timer på overtid.

– Det er uforståelig at et lønnsoppgjør som ble akseptert av alle de andre fagforeningene i Felleskjøpet ikke er godt nok for Negotia/YS. De velger i stedet å ta sine medlemmer ut i en streik som vil ramme både Felleskjøpet og kundene kraftig, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Det er oppnådd enighet med samtlige andre fagforeninger gjennom ordinære forhandlinger, med et resultat som er i tråd med normen fra frontfaget. Negotia/YS representerer i underkant av 20 prosent av de ansatte. De fremmet i forhandlingene lønnskrav på rundt 12 prosent.

– Det er nesten fire ganger så høyt som det andre arbeidstakere i Norge kan regne med å få i år, sier Bratten.