Dette blir lederne i det nye fylkestinget

Kristin Sørheim fortsetter som leder av samferdselsutvalget, Marit Nerås Krogsæter blir leder av næringsutvalget og Per Ivar Lied blir leder av utdanningsutvalget.

Rød-grønt: SVs og Yvonne Wold (t.v.) Kristin Sørheim (t.v.) og Pål Farstad (V) får alle plass i fylkesutvalget.  Foto: RICHARD NERGAARD

Nyheter

(Smp) Dette er de Senterpartiet, etter det Sunnmørsposten erfarer, setter inn for å lede de tre hovedutvalgene i fylkestinget. Det som ennå ikke er helt klart er hvem Kristin Sørheim får med seg inn i fylkesutvalget. Normalt ville det vært en av de tre lederne av hovedutvalgene, men Sp får ikke den kabalen til å gå opp.