– Har ulike verdier

– Kvinner og menn har ofte ulike verdier. Det vil påvirke politikken, mener Liv-Hege Seglsten.

Samarbeid: Liv-Hege Seglsten har tro på fora der kvinner og menn jobber sammen og påvirker hverandre. Bildet er tatt tidligere.  Foto: Bjørn Brunvoll

Vi ser nok den stereotypiske tenkingen, der menn med typiske maskuline egenskaper blir sett på som gode ledere

Liv-Hege Seglsten
Nyheter

Liv-Hege Seglsten har fulgt kjønnsdebatten tett i 25 år, fra hun startet studiene ved Universitet i Tromsø og fordjupet seg i «kjønn og samfunn».