Statens vegvesen og brannmenn på kurs i Rauma-tunnel

Brannfolk fra hele landet var nylig samlet til det første godkjente kurset i tunnelbrann- og redning i Runehamartunnelen.

Et av lagene på vei inn i testtunnelen for å starte søk. 

Nyheter

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

I samarbeid med lokalt brannvesen har Statens vegvesen tidligere gjennomført ni seminarer i Runehamar testtunnel ved Åndalsnes i Rauma kommune. Seminaret har nå blitt et kompetansekurs med en godkjent fagplan, og det første kurset ble arrangert i begynnelsen av september.

Fagplanen er et samarbeidsprosjekt og er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av ansatte i Direktoratet for brannsikkerhet (DSB), Norges brannskole og Statens vegvesen.

Læringsplanen er kvalitetssikret av DSB og skal bli en del av det obligatoriske pensumet i deres nye fagskole for brann- og redningsvesenet.

– Kurset ble arrangert med 30 brannfolk fra hele landet som deltakere, og vi har mange på venteliste til nye kurs, forteller regional tunnelkoordinator Odd Einar Lillebø i Statens vegvesen i pressemeldingen.

– En takknemlig jobb

Deltakerne hadde en dag i klasserommet med undervisning om brann i tunnel, og deretter en dag med praksis i testområdet.

Foreleserne og instruktørene var ansatte i brannvesenet, Statens vegvesen, DSB og Norges brannskole.

– Teoridelen følger fagplanen, og vi var innom temaer som Vegtrafikksentralen (VTS), «kjenn din tunnel», ledelse og organisering av innsats, sier Lillebø.

Ventilasjon i tunneler og en orientering om VTS var blant temaene som fikk spesielt gode skussmål fra brannfolkene.

– Tilbakemeldingen fra flere var at mye av det de ble fortalt om dette var helt ny informasjon. Det er i grunn en takknemlig jobb å arrangere kurs i tunnelsikkerhet, for dette er noe de fleste er opptatt av og gjerne vil lære mer om, sier Lillebø.

Vil skape mestringsfølelse

I praksisdelen ble deltakerne delt inn i tre grupper og gjennomførte blant annet kurs i søk og redning i rømningstunnel. De fikk erfare brann og røykutvikling i testtunnelen, og gjennomførte også en tabletop-øvelse i undervisningsbygget på området.

Lillebø forteller at den viktigste målsettingen i løpet av det to dager lange kurset er å gi deltakerne en mestringsfølelse.

– Vi håper at vi sender hjem motiverte deltakere som ikke er redd for å ta initiativ til å trene i egne tunneler. Det er viktig at de lærer disse å kjenne for å være så forberedt som mulig dersom ulykken skulle være ute, sier han.

Statens vegvesen melder inn behov for et nytt kurs til våren, men dette må iverksettes av DSB som nå er ansvarlig for kurset.