Ja til plan for omstridt oppdrett i Aukra

Fylkeskommunen har gitt Måsøval Fiskeoppdrett AS tillatelse til å etablere et oppdrettsanlegg vd Orholmen i Aukra. Selskapet kan komme til å etablere landbase på eiendommen til Aukra Maritime på Nautneset.

GLAD: – Svært glad for tillatelsen, sier Monicha Seternes, miljø- og utviklingsleder i Måsøval Fiskeoppdrett.  

Nyheter

AUKRA: Det har vært sterke protester i Aukra mot Måsøvals planlagte oppdrettsanlegg, som vil ligge mellom Småge og Orten. Aukra formannskap anbefalte ikke søknaden.