Eide kommune sier ja til istandsetting av sjøhus på Vevang

– Må få ta vare på gamle hus

Politikerne i Eide planutvalg ønsker at gamle hus skal bli tatt vare på og går nok en gang imot anbefalinger fra overordna organ.

OPPRUSTING: Sjøhuset som skal settes i stand ligger i ei lita husklynge ved Vevang kai (til venstre på bildet). Det røde naustet bak er Sigvard Gammelsæter sitt, som også skal gjøres om til fritidshus.  Foto: Oddbjørn Harnes

Nyheter

Eide: Dette skjer nå i ei sak på Vevang, der Bjørn Vevang Silset søker om dispensasjon for å bygge om ei sjøbu til fritidsbolig på eiendommen 119/5. Bygningene ligger like ved fiskerikaia på Vevang.