Sverige reagerer på felling av grenseulven

Det svenske Naturvårdsverket reagerer på at Rovviltnemnda i Norge har besluttet å felle ulvefamilien på grensen, til tross for svenske protester.
Nyheter

Rovviltnemnda i Norge ba om innspill fra Sverige før de fattet vedtak om å skyte en ulveflokk på grensa. Svenske myndigheter protesterte, men det ble likevel vedtatt å felle ulveflokken, skriver NRK.

– Det virker som et spill for galleriet når man utsetter vedtakene, men senere ignorerer svenskene, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF Norge.

Før helgen besluttet rovviltnemndene å felle tre ulveflokker innenfor ulvesonen til vinteren. Det gjelder to helnorske revir og Rømskogflokken, som har tilholdssted på både norsk og svensk side av grensa.

Det svenske Naturvårdsverket kallet vedtaket «uheldig».

– Vi har sett at ulvepopulasjonen går nedover og har derfor ikke tillatt lisensjakt i Sverige. Nå blir det vanskeligere for oss å opprettholde bestanden, sier koordinator for rovdyrsaker Jens Andersson i Naturvårdsverket i Sverige.

Sverige trenger minst 300 ulv for å oppfylle EUs krav og nærmer seg allerede minstemålet.

– Det er nesten ingen registrering på at ulvefamilien har vært i Sverige. Jeg mener flokken er nesten helt norsk, sier nestleder Trygve Westgård (Ap) i rovviltnemnda region 4, som omfatter Oslo, Akershus og Østfold.