75 prosent av slagrammede er misfornøyd med oppfølgingen fra ulike hjelpeapparat

Slagrammede blir glemt

Da Gro Holmen og Inger R. Bloch fra NFS tok kontakt med Høgskolen i Molde, hadde de en klar oppfatning om oppfølging av slagpasienter: – Det står ikke bra til.

HAR LAGET UNDERSØKELSE: Turid Aarseth (HiM), Gro Holmen (Norsk forening for slagrammede, NFS), Inger R. Bloch (NFS) og Liv Smørholm har gjort en stor undersøkelse som viser at det er store mangler i oppfølgingen av slagrammede. – Mange får nok mye informasjon, men denne kommer på et tidspunkt da det er kaos i hodet. Denne informasjonen må gjentas og gjentas, både muntlig og skriftlig, sier Turid Aarseth.   Foto: Knut Lillebakk

Nyheter

Molde: – Det er to år siden de tok kontakt, og vi gikk i gang med å utforme en undersøkelse om temaet, sier professor Turid Aarseth ved HiM.