Nær én av tre bruker ikke studieplassen sin

Nesten en tredel av dem som blir tatt opp til høyere utdanning i Norge, lar være å bruke studieplassen, viser OECD-rapport.
Nyheter

Hele 29 prosent av søkerne til høyere utdanning lar være å takke ja eller møter ikke opp til studiene de har fått plass på. Til sammenligning gjelder dette bare 6 prosent av søkerne i Sverige og 2 prosent i Finland.

Det viser OECD-rapporten «Education at a Glance 2019».

– Når nesten hver tredje søker ikke bruker studieplassen sin, betyr det at universitetene og høyskolene må gi tilbud til langt flere enn de har plass til, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

– Det kan bidra til større usikkerhet for institusjonene som må overbooke og for søkere som står på venteliste. Det kan være flere grunner til at det er slik, derfor må vi se nærmer på hva som ligger bak disse tallene, legger hun til.

Gjennomføringstallene for høyere utdanning er fortsatt lave i Norge, men rapporten viser at de andre OECD-landene sliter enda mer med å få studentene gjennom studiene.

I OECD-landene fullfører 39 prosent av studentene som starter på høyere utdanning, på normert tid, mot 44 prosent i Norge. Dette gjelder fulltidsstudenter på bachelornivå.