Friluftssuksess for utviklingshemmede

Hver måned i tre år har personer med ulike funksjonsnivå møttes til arrangement over hele landet. I Molde-regionen har dette vært en ubetinget suksess. I kveld møtes de til feiring.

Suksess: Over 100 personer med ulike funskjonsnivå møter opp hver FTU-samling i Molde.   Foto: DNT ROMSDAL

Nyheter

FTU (friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede) er et landsdekkende tilbud i regi av Den Norske Turistforening (DNT). Målet er å skape et tilbud for utviklingshemmede og deres familie, venner og støtteapparat. Nå har Høgskolen i Molde og Møreforsking Molde gjennomført et forskningsprosjekt – gjennom en spørreundersøkelse – for å finne ut hvorfor arrangementene har hatt så stor suksess i Molde.