Eide legger ut resten av de byggeklare industritomtene til «innbruddspris»

Halv pris på nye 9 tomter

Eide formannskap tilbyr resten av de byggeklare industritomtene i Skjelvika til halv pris. Men den som vil kjøpe ei av de 9 tomtene, må være rask.

FULL OPPSLUTNING: Ordfører Egil Strand (H) ved enden av bordet fikk full oppbakking fra de andre politikerne om billigsalg på tomter. F.v. Stian Teistklub (H), Eli Sildnes (H), Rune Strand (Uavh.) og Kari Nergård (Ap).   Foto: Oddbjørn Harnes

Nyheter

Fristen for kjøp varer ut året. Det er i tillegg krav om bygging innen to år, med mulighet for et halvår ekstra hvis komplett byggesøknad er levert innen byggefristen. Hvis ikke, tilbakekjøpes tomtene av kommunen for samme pris som ved salg.