Vil stoppe vindkraft vest av Harøya

Havsul I er eit særdeles dårleg prosjekt, meiner Norsk Ornitologisk Forening.

STØRRE ENN DETTE: Større enn dette: Slik meinte Vestavind Offshore at 95 meter høge vindmøller ville sjå ut sett frå Harøya. Enbridge planlegg no 40 vindmøller opptil 150 meter høge (rotorbladet kjem i tillegg). Avstand frå land: Frå fem til åtte kilometer.  Foto: Vestavind Offshore

Nyheter

(Smp) Det vil vere eit feilgrep dersom Havsul I får utvida konsesjonen frå 2020 til 2025, meiner Norsk Ornitologisk Foreining (NOF).