Eide venter et merforbruk på over 12 millioner kroner i år

Får ikke skattepluss

Eide kommune ligger an til et merforbruk på vel 12 millioner kroner i 2019. Håpet fra tidligere i år om å komme lavere, er borte.

Økonomien uendret: Rådmann Ole Bjørn Moen orienterte politikerne om driftsstatus etter åtte måneder av 2019. 

Nyheter

Eide: – Ubalansen er omtrent som i fjor, sa rådmann Ole Bjørn Moen da han torsdag ga formannskapet en gjennomgang av inntektsramma og enhetenes forbruk.