Mener deponi-debatt blir «ekkokammer»

Torgeir Dahl (H) kaller kveldens politiske debatt om deponi på Raudsand for et «ekkokammer» - et møte for å styrke allerede sterke følelser. Styreleder Solholm er ikke overrasket.

«Ekkokammer»: Torgeir Dahl (H) kaller kveldens politiske debatt om deponi på Raudsand for et «ekkokammer».  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

– Da vi ble spurt om å delta utfordret jeg arrangørene om også å la tiltakshaverne – Stena Recycling og Veidekke sammen med Bergmesteren Raudsand om å få delta, og presentere sitt prosjekt. Jeg mener de har utviklet prosjektet i en helt annen retning enn bare et deponi. Nå er prosjektet mer i tråd med moderne tanker om sirkulær økonomi og avfall som en ressurs, sier Torgeir Dahl.