Romsdal Regionråd reagerer på at Torve, Sve og Sørheim vil flytte jobber ut fra Molde

– Bryter avtale vi var enig om

Utspillet fra fylkesordførerkandidatene Tove-Lise Torve (Ap), Frank Sve (Frp) og Kristin Sørheim (Sp) om å flytte vegarbeidsplasser fra Molde til Kristiansund, faller i svært dårlig jord blant kommunene i Romsdal. – Et brudd på avtalen mellom regionrådene, fylkeskommunen og Fylkesmannen, sier daglig leder Alf Reistad i ROR.

Romsdal Regionråd reagerer: – Vi har en samarbeidsavtale mellom regionrådene, fylkeskommunen og Fylkesmannen om ikke å krige om eksisterende statlige arbeidsplasser, men i stedet stå sammen om å få nye statlige arbeidsplasser til Møre og Romsdal, sier daglig leder Alf Reistad. Han mener politikerne Sve, Torve og Sørheim bryter samarbeidsavtalen. FOTO: EGIL H. TORVIK 

Nyheter

Molde: Når ansatte i Statens vegvesens regionkontor i Molde bytter arbeidsgiver og skal ansettes i Møre og Romsdal fylkeskommune, bør anledningen benyttes til å flytte stillinger som i dag er i Molde, til Kristiansund. Det mener tre av fylkesordførerkandidatene i et oppslag i Tidens Krav. Bak utspillet står Tove-Lise Torve (Ap), Frank Sve (Frp) og Kristin Sørheim (Sp).