FRIHELG

Molde og medias plass i fogderifylket

«Det som har overrasket meg mer, er hvordan Molde og moldenseren kan bli omtalt i nabobyene, også av mennesker med makt»

Fogderikamp: Da jeg flyttet til Molde for 11 år siden var jeg litt uforberedt på aggresiviteten i fogderistriden. Media bør ha en åpen debatt om sin rolle.  Foto: Erik Birkeland

Nyheter

Ikke alle telefoner som kommer til en redaksjon er hyggelige. For snart tre uker siden ringte det i redaksjonen. Stemma i andre enden ba om å få snakke med sporten. Jeg spurte om jeg kunne ta en beskjed. Da startet det. Innringeren fortalte i klare ordelag hva han mente om Molde. Om fotballklubben, om kjente mennesker fra Molde og etter hvert også om byen. Om alt som var galt med Molde, og hvordan han mente at moldenserne opptrer. Etter noen minutt la han bare på. Innringeren kom fra en av nabobyene.