KOMMENTAR

Havner Romsdal bak i køen?

Supermannen til Fremskrittspartiet og Høyre heter Nye Veier AS. De bygger veg raskere og billigere enn Statens vegvesen. Vil det være bra eller dårlig nytt for vegprosjektene langs E136 om Nye Veier får jobben her?

Vegbygging på nye veger: Samferdselsminister Jon Georg Dale har lyst å gi selskapet Nye Veier AS oppdraget med å bygge ut E136 mellom Ålesund og Dombås, og ny E39 Ålesund-Molde. Hva får det å si for rekkefølgen av vegutbyggingen?  Foto: RICHARD NERGAARD

Nyheter

Mer veg for pengene. Det var forklaringen politikerne fra Fremskrittspartiet og Høyre ga da de fikk regjeringa med på å starte selskapet Nye Veier AS. Nye Veier er også eid av staten, men er tenkt å være en konkurrent til Statens vegvesen for å vise om det er mulig å bygge veg raskere og billigere enn det som har vært vanlig i Norge.

Har fått storprosjekt

1. januar 2016 tok Nye Veier AS over de første vegprosjektene fra Statens vegvesen. I løpet av åra som har gått, har Nye Veier vist at det er mulig å spare mange milliarder kroner på en annen måte å kjøre vegprosjekt på. Nye Veier skal bygge E6 mellom Ulsberg og Melhus, fra Ranheim til Åsen, og fra Kolomoen til Øyer.

Ålesund-Dombås til Nye Veier?

I valgkampen i Møre og Romsdal har Fremskrittspartiet lansert ønsket om å overlate utbyggingen av E136, mellom Ålesund og Dombås til Nye Veier AS. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) vil ha hele vegstrekninger ferdig, i stedet for å utbedre litt her og litt der. Tanken høres fortreffelig ut.

Men også i vegpolitikken er det humper. Den store politiske forskjellen mellom å la Nye Veier eller Statens vegvesen ha ansvaret for vegplanleggingen og gjennomføringen er denne:

Vegprosjekt Statens vegvesen gjennomfører, er underlagt politisk styring. Det vil si at det er fylkestinget som anbefaler hvilke vegprosjekt man ønsker utbygget først og sist, Samferdselsdepartementet sier sitt, Stortinget vedtar Nasjonal Transportplan og regjeringa bevilger penger i de årlige budsjettene.

Planlegger, bygger og drifter

Får Nye Veger AS oppdraget, får selskapet en sum penger til rådighet. For denne pengesummen skal Nye Veier planlegge, gjennomføre og vedlikeholde vegen i 40 år. Samtidig er det Nye Veier AS som tar full styring over prosjektet. Selskapet bestemmer hvor de ser det er smartest å starte, hvor mye mannskaper og maskiner som skal settes på og rekkefølgen på arbeidene. Politikerne må holde fingrene fra fatet.

Flere prosjekt i kø

Tar vi E136 mellom Ålesund via Åndalsnes og Romsdalen til Bjorli, er det flere delprosjekt som står i kø for å bli gjennomført. Her er noen av prosjektene:

– Krabbefelt opp Ørskogfjellet.

– Utbedring av rundt en kilometer veg ved Gjermundnes i Vestnes.

– Ny tunnel til erstatning for dagens Hjelvik-tunnel, en tunnel med 80 kilometers fartsgrense og så smal at der ikke er gulstripe.

– Utbedring av svingen ved Måna bru i Måndalen. l Gang- og sykkelveg i Innfjorden.

– Miljøtunnel for å lede trafikken bort fra boligområdet Veblungsnes.

– Ny veg på den svingete strekninga Marstein-Monge-Flatmark, der den eneste smale jernbaneundergangen fortsatt er.

– Krabbefelt fra Rødstøl til Oppland grense.

Og av større prosjekt: Ny veg fra Moa til Digerneset og til Sjøholt. Og Lerstadvegen inn til Ålesund. De to sistnevnte vegstrekningene er også en del av E39-utbyggingen.

Sett med nye øyne?

Hva skjer med de gryteklare prosjektene på E136 dersom de overføres fra Statens vegvesen til Nye Veier? Vil Nye Veier ha noen forpliktelse til å bygge prosjektene i rekkefølgen de står i Nasjonal Transportplan og i handlingsplanen til Statens vegvesen?

Satt på spissen: Hvis Nye Veier mener det er best å starte i Ålesund, havner da vegprosjektene i Romsdal bak i køen? Vil det gå nye 10 år før krabbefeltene bygges og vegen gjennom Romsdalen utbedres?

Spørsmålene kan godt stilles rundt framtidig E39 også. Hvilken del av vegutbyggingen mellom Ålesund og Molde skal komme først og sist?

Det går an å stille flere spørsmål: Vil det være mindre krangel og styr innad i Møre og Romsdal dersom vegprosjekt overlates til Nye Veier som står fritt til å løse vegutbyggingen slik de mener den blir billigst og raskest? Proff vegutbygging uten politikernes hånd på rattet?

Nå ja, helt uten politisk påvirkning vil ikke vegutbygging være, for det er Samferdselsdepartementet som er generalforsamling for Nye Veier AS.

Flyttes arbeidsplasser?

For den som mener arbeidsplasser er viktig, har Nye Veier AS hovedkontoret sitt i Kristiansand. Det er ikke rart at ansatte i Statens vegvesen i Møre og Romsdal er redd konsekvensene dersom planleggingen og ledelsen av store vegprosjekt flyttes ut av fylket.