Sommeren i pleie og omsorg langt unna fjorårets krisesommer, men det er stor knapphet på ledige langtidsplasser, sier tildelingskontoret

Greier ikke tilby enerom ved langtidsvedtak

Antall betalingsdøgn på sjukehus synker noe, men fortsatt opptas halvparten av korttidsplassene på institusjon av beboere med langtidsplass.

Forvalter knappe goder: Tone Borge Løkhaug, leder for tildelingskontoret (KTK) i Molde kommune har for tida færre langtidsplasser å spille på enn tidligere. – De som først får en plass, trenger den livet ut, for det nåløyet er trangt, sier hun.  Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

Det betyr i realiteten at personer som har fått innvilget langtidsplass og enkeltrom på sjukeheim, må bo på et tomannsrom mens han eller hun venter på en ledig plass.