Frank Sve lover full statsrådsstøtte til Kristiansund etter valget:

– Nye stillinger må flyttes til Kristiansund

Når Statens vegvesen skal ansette nye medarbeidere, må de legges til Campus Kristiansund i stedet for til Molde, mener fylkesleder Frank Sve i Fremskrittspartiet.

Klar tale: Frank Sve deltok i debatt under Dyrego’dagene.  Foto: Richard Nergaard

Nyheter

Under valgdebatten på Dyrego’ i Gjemnes fredag ettermiddag gikk Frank Sve langt i å love at det skal komme nye offentlige arbeidsplasser til Kristiansund og Nordmøre.