Aukra går inn som eier av Vard-eiendommen

Aukra kommunestyre vedtok mandag enstemmig å etablere et nytt eiendomsselskap.
Nyheter

Eiendomsselskap skal etableres sammen med Nye Aukra Bruk AS (selskap under stiftelse), for å kjøpe verftseiendommen Vard Aukra av Vard. Aukra kommune skal investere 10 millioner kr i aksjekapital.