– Ekstramøte en mulighet

Det er slett ikke sikkert at foreldrene til Camilla og Emilie trenger å vente til 23. september for å få avgjort klagen på skoleplass for jentene. Fylkesordfører Jon Aasen (Ap) er åpen for å kalle inn til et ekstraordinært møte i fylkesutvalget, dersom det er stemning for det.

MULIG EKSTRAMØTE: : – Jeg skal lodde stemningen blant fylkesutvalgets medlemmer om det er ønskelig med et ekstraordinært møte for å behandle klagesaka fra foreldrene til Camilla og Emilie, sier fylkesordfører Jon Aasen.   Foto: BJØRN BRUNVOLL

Nyheter

Molde: Saka der foreldrene til de to jentene som har gått ungdomsskoletida ved Tøndergård skole og ressurssenter i Molde, men som denne høsten skal starte på videregående opplæring, har utløst et stort engasjement både blant politikere og i administrasjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune.