Heller bru enn tunnel

Et klart flertall av de spurte vil ha oversjøisk kryssing av Romsdalsfjorden i stedet for tunnel under sjøen.

Mange vil heller ha flytebru enn lang undersjøisk tunnel mellom Vestnes og Otrøya.  Foto: Møreaksen

Nyheter

MOLDE: Dette kommer fram i en fersk meningsmåling som meningsmålingsinstituttet Sentio har gjennomført for Romsdalsaksen AS. 1000 personer fra hele fylket ble spurt. Spørsmålene er utarbeidet av Sentio i samarbeid med Romsdalsaksen, undersøkelsen ble gjennomført fra 14. til 18. august.