Sauer på utmarksbeite på og ved Stemshesten skal heim 7. september

Vignir inviterer til sauesanking

Når 1.000 sauer skal ned fra fjellet, skulle det ideelt sett vært fritt for folk. Nå inviterer i stedet fem sauebønder i ytre Fræna turfolket til å delta på sankingen.

SANKEDUGNAD: Vignir Arnarson og fire andre sauebønder inviterer til sauesanking i området på og ved Stemshesten (i bakgrunnen) lørdag 7. september. Etter sankingen lokkes det blir det grilling og   Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

Nyheter

Hvert år går Vignir Arnarson og fire andre sauebønder i ytre Fræna på felles sauesanking i områdene Skottenvatnet, Melen, Bolliklumpen og Sjurvarden.