Båndtvangen opphører – men fortsetter i halve landet

Onsdag 21. august opphører den generelle båndtvangen, men det er viktig å ha oversikt over hvilke regler som gjelder i kommunen man ferdes før man legger ut på tur med hunden.
Nyheter

For nesten 200 av landets kommuner fortsetter å ha en eller annen form for lokal utvidet båndtvang.

For å finne ut hvilke lokale båndtvangsregler som gjelder i din kommune, kan du sjekke Norsk Kennel Klubs interaktive båndtvangskart på www.nkk.no/kart. Her har Norsk Kennel klub samlet alle kommunenes båndtvangsregler, som gjør det enklere å få en oversikt.