Etterlyser rausere ordninger for momsrefusjon når private utbyggere gjør trafikksikkerhetstiltak

– Stor belastning for private utbyggere

Elvebakken AS bruker et tosifra millionbeløp på omkjøringsveg, gangveg, undergang og busslommer på fylkesveg 64 ved Sylte skole. – Når private bygger infrastruktur som bedrer trafikksikkerheten, burde man fått full momsrefusjon, sier daglig leder Nils Christian Harnes.

MOMSØNSKE: Daglig leder Nils Christian Harnes (t.v.) og medeier Geir Sandbukt Sylte i Elvebakken skulle gjerne sett at regelverket ga private utbyggere av trafikksikkerhetstiltak full momsrefusjon. Tirsdag kl. 9.15 åpnet omkjøringsvegen ved Sylte skole.  Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

Nyheter

Tirsdag ble omkjøringsvegen på en del av fv. 64 ved Sylte skole åpnet. Elvebakken har allerede begynt å lage undergang, to busslommer og gangveg som en del av utbyggingsavtalen med fylkeskommunen i anledning utbyggingen av boligfeltet Lauvåsen.