Aukra formannskap tilrår kjøp av Vard-eiendommen

Vedtaket ble gjort mandag ettermiddag.

Aukra formannskap: Aukra formannskap vedtok mandag å tilrå kjøp av Vard-eiendommen.  Foto: Egil Torvik

Nyheter

Aukra formannskap vedtok mandag enstemmig å tilrå at Aukra kommune skal etablere et nytt eiendomsselskap for overtaking av Vard Aukra-eiendommen.

Forutsetningen er at andre aktører deltar.

Kommunestyret tar den endelige avgjørelsen neste mandag.


Tilrår at kommunen går inn i eiendomsselskap

Rådmannen vil sprøyte inn 10 millioner kroner i aksjekapital

Rådmannen i Aukra tilrår at kommunen skal etablere et nytt eiendomsselskap sammen med Nye Aukra Bruk AS (selskap under stiftelse), for å kjøpe verftseiendommen Vard Aukra av Vard.