LEDER MANDAG 19. AUGUST

Alle barn skal ha en trygg skolestart

Nye tiltak: Det er viktig at man hele tida jakter på tiltak som virker mot mobbing i skolen. I Rauma er det nå et forslag om å opprette et eget mobbeombud for kommunen.   Foto: Scanpix

Skolen skal være et trygt læringsmiljø der barna skal slippe å måtte se seg over skuldra til enhver tid.

Nyheter

Første skoledag er en spesiell dag for de yngste. I dag starter 60 000 barn på skolen. I tillegg er det mange som skifter skole. Det er naturlig at det er spenning knyttet til dette. På skolen skal barna har det godt. Det skal være et trygt læringsmiljø der man skal slippe å se seg over skuldra til enhver tid. Slik er det dessverre ikke. Tross flere år med iherdig innsats er det en trist sannhet at det fortsatt er mange barn som blir plaget i skolehverdagen. Vi håper alle får en godt møte med skolen etter sommerferien.

Barneombudet har på sine sider samlet informasjon om mobbing, og hvordan man skal gå fram i slike saker. Dette er en nyttig vegleder for alle. Her informeres det også om nullvisjonen. Det viktigste å huske på er alle har rett til å ha det bra og være trygg på skolen. Rektor er den øverste leder på skolen, dette er en ansvarsstilling som har stor betydning. De siste åra har norske skolebarn fått en sterkere klagerett dersom de opplever at en mobbesituasjon forblir uløst. Det er tidlig å konkludere, men målet er at den som blir utsatt for mobbing skal få sterkere rettigheter slik at arbeidet blir prioritert og går raskere. Samtidig må skolelederne få gode verktøy og rammer som gjør at de kan gå tidlig inn i saker som er i ferd med å utvikle seg.

Sist uke lanserte Høyre i Rauma et forslag om å innføre et eget mobbeombud for kommunen. Bakgrunnen er at kommunen har høgere mobbetall enn ellers i fylket og landet for øvrig. Samtidig som partiet ønsker at kommunen skal rydde plass til en slik funksjon understreker forslagsstilleren ansvaret som hviler på alle voksne i mobbesaker. Derfor foreslår man i Rauma en felles mobbedugnad. Møre og Romsdal fylke fikk på plass et eget mobbeombud i fjor høst. Det kan være et behov for samhandling mellom kommunene og fylke. Derfor er forslag fra Rauma spennende fordi at det også kan ha verdi som en pilot på samhandling.