Turistfisket – jakten på den bærekraftige balansen

Hvordan skal vi forvalte den fantastiske ressursen som fisken vår er?

LOKAL VERDISKAPNING: Reidar Heggdal har drevet med fisketurisme i nærmere 30 år. Småbåthavna med plass til de ni båtene de bruker til turistene, har også gjestehavn åpen for alle. Det var utelukkende lokale bedrifter som sto for arbeidet da havna ble ordnet for drøyt ti år siden. – Turistfiskebedriftene er en del av en viktig verdikjede, sier Heggdal.  Foto: ØYSTEIN BJERKELAND

Nyheter

Vi befinner oss på Nord-Heggdal i Midsund – på en gard som har vært drevet siden 14-1500-tallet. Minst.