Politiet fokuserer på skolevegene

Møre og Romsdal politidistrikt intensiverer trafikk-kontrollene de nærmeste par ukene i forbindelse med skolestarten.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Odd Roar Lange

Nyheter

Det skriver de i en pressemelding.

– Mer enn 3000 førsteklassinger her i distriktet har sin første skoledag i neste uke. Det betyr at mange små vil ferdes i trafikken på veg til og fra skolen.  For de aller yngste kan det være en spesiell utfordring. Barna har en trafikkforståelse som ikke er godt nok utviklet, og alle bilister må vise ekstra hensyn på skolevegen, sier Steven Blindheim som er trafikk-koordinator i Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding.

Selv om hovedansvaret legges på bilistene understreker Blindheim at det også påhviler foreldrene et stort ansvar for å gi barna en trygg skoleveg.

– Det er viktig at foreldrene trener med barna på skolevegen, går sammen, snakker sammen, og at de voksne er gode forbilder for barna. Viktig er det også å være klar over farene knyttet til flere moderne el-fremkomstmidler, sier Blindheim.

Den siste femårsperioden (2014-2018) ble 152 barn i alderen 6 til 15 år drept eller hardt skadd i trafikken her til lands. Dette er en nedgang på 30 prosent fra forrige femårsperiode (2009-2013). Da ble 209 barn drept eller hardt skadd.

I Møre og Romsdal har det i aldersgruppen 6 til 15 år ikke vært noen trafikk-drepte de siste  fem årene, mens tallet på hardt skadde barn i tilsvarende periode var seks.