LEDER TORSDAG 15. AUGUST

Uheldig utsettelse av Ungdomskvartalet

Inspirasjon: Representanter fra Ungdomsrådet og Bergmo- og Bekkevoll ungdomsskoler har vært på studietur for å lære av andre ungdomsklubber.  Foto: Håvard Bævre Ellingsgård

Det er over to år siden Ungdomsplassen i sentrum ble nedlagt. Ungdom i Molde mangler nå et samlingssted.

Nyheter

Ungdommene i Molde etterlyser et samlingssted. Over tid har det vært jobbet med å finne et bynært lokale for ungdom. Det er over to år siden Ungdomsplassen i sentrum ble nedlagt. Da oppstarten av det nye Ungdomskvartalet ble vedtatt i 2018 var ambisjonen at oppstart skulle være denne høsten. Slik blir det ikke. Molde kommune opplyser nå at prosjektet måtte ut på anbud. Dette innebærer at et åpent ungdomshus ikke er på plass før tidligst vinteren 2020.

Behovet for en samlingsplass er stort. Unge mennesker opplyser at det er få steder hvor de kan møtes i sentrum, og at dette påvirker miljøet negativt. I november i fjor hadde Romsdals Budstikke flere saker der det ble ytret bekymring for ungdomsmiljøet i sentrum. Etter dette har en ungdomsleder kommet på plass, og representanter fra ungdomsrådet deltar nå i utviklinga av det som skal bli den nye samlingsplassen. Det er positivt at ungdommene har blitt involvert i prosjektarbeidet. Dette kan bidra til at man i større grad kommer med et tilbud som treffer målgruppa, samtidig som man henter inspirasjon fra andre prosjekt. Et slikt samarbeid skaper en viktig dialog mellom kommen og ungdommen i ventetida til et nytt lokale er på plass. Det er verdt å merke seg erfaringene knyttet til det å skape interesse etter at etableringsfasen er over.

Det er samtidig beklagelig at kommunen ikke har klart å holde den opprinnelige framdriftsplanen for nytt ungdomshus, og at man nå går kaldere dager i møtet uten å kunne tilby ungdommene en trygg samlingsplass i sentrum. Det burde ikke være en overraskelse at en så stor husleiekontrakt sentralt skal ut på anbud. Det er et viktig prinsipp for at kommunen skal få en best mulig avtale, og for at offentligheten skal få innsyn i de vurderinger som blir gjort når kommunen skriver en lang leieavtale. Derfor er det viktig at arbeidet med å få realisert Ungdomskvartalet får høg prioritet i fortsettelsen.