Helseforetaket med mer underskudd i sommer - nå kommer kuttforslagene

Underskuddet vokser i helseforetaket. Prognosen for året er satt til - 88,2mill.kroner, som er 56 mill. kroner dårligere enn resultatkravet.

Overforbruket hemmer helsetilbudet: Adm. direktør Nils Kvernmo har ansvaret for å stoppe overforbruket av penger. FOTO: BJØRN BRUNVOLL  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

I rapporten med de økonomiske resultatene for sommermånedene kommer det fram at Helse Møre og Romsdal fikk et avvik på minus 2,8 mill. kroner for juni og minus 0,8 mill. kroner for juli.

Adm. dir. Nils Kvernmo kommenterer at avviket var som ventet.


Styreleder Theodorsen om sparetiltakene, Bunadsgeriljaen og vegen videre: – I en privat bedrift ville dette aldri gått

– I en privat bedrift ville dette aldri gått. Styret vedtar sparetiltak, men budsjettdisiplinen har vært for dårlig. Nå står styret stødig på at innsparingene skal gjennomføres, sier styreleder Ingve Theodorsen.

 

– Resultatet for juni og juli viser ikke de store avvikene samlet sett, men vi ser at den underliggende drifta er utfordrende. På kort sikt vil det være for krevende å komme ned på et driftsnivå som gjør at vi greier resultatkravet for 2019 som er minus 32,2 mill. kroner. Vi jobber nå med fleire tiltak for å få redusert kostandene i drifta, sier adm. dir. Nils Kvernmo.


Foreslår kostnadsreduksjon tilsvarende 130 årsverk

– Vi må få kontroll på økonomien på kort sikt, seier konstituert adm.dir Nils Kvernmo i ei pressemelding frå Helse Møre og Romsdal. Kvernmo utelukker ikkje oppseiingar.

 

Årsprognosen er minus 88,2 mill. kroner og er uendret fra forrige rapportering. Slik det ligger an nå, styrer altså helseforetaket mot et resulatet som er 56 millioner kroner dårligere enn resultatkravet.


Mindre overtid i helseforetaket - men bruker fortsatt for mye penger.

Resultatet for april viser et negativt avvik på 3, 7 millioner kroner, og 12, 7 millioner kroner pr. 1. tertial.

 

Arbeid med omstillingstiltak

Det vises til at administrerende direktør i første runde har fått i oppdrag å redusere kostnadsnivået tilsvarende 130 utbetalte årsverk.

I løpet av juni og juli har alle de sju klinikkene i tillegg til sentral stab arbeidet med å konkretisere tiltak for å redusere kostnader innenfor sin enhet.

–Ledergruppa skal ha en første gjennomgang av de innkomne forslagene til tiltak 20. august og deretter vil vi sikre en prosess med involvering og medvirkning fra ansatte før vi konkluderer, sier Kvernmo.

Møte med foretakstillitsvalgte

Ledergruppa skal godkjenne forslag til årverkreduksjon 11. september. Før den tid skal kuttene være tema i flere møter mellom adm. dir. og tillitsvalgte.

– Mange forslag må sees i en sammenheng før vi konkluderer og det blir viktig å sikre en helhet i tiltakene vi skal gjennomføre, sier Kvernmo.

Fordeling av reduksjon

Kravet til omstilling er fordelt etter hvor stor del enhetene har av det samlete underskuddet, og hvilke utsikter en har for å nå resultatet for 2019. Det er ikke et krav at reduksjonen må være faste stillinger, men en reduksjon i antall årsverk. Forslagene må ha en effekt på økonomien.

– Vi har åpnet for at dersom det kommer andre forslag som er klokere å gjennomføre, så vil vi også vurdere dem, avslutter Kvernmo.

Økonomisk effekt

Det forventes økonomisk effekt for noen av tiltakene fra september/ oktober, men det kan bli senere for noen av tiltakene. Dersom tiltakene får effekt fra oktober, er kostnadsreduksjonen beregnet til ca 20 mill. kroner i 2019 og 85 mill. kroner i helårseffekt.

Styret i Helse Møre og Romsdal vil få orientering i styremøtet 25. september om hvordan kostnadsreduksjonen er tenkt gjennomført.