Rådmannen vil sprøyte inn 10 millioner kroner i aksjekapital

Tilrår at kommunen går inn i eiendomsselskap

Rådmannen i Aukra tilrår at kommunen skal etablere et nytt eiendomsselskap sammen med Nye Aukra Bruk AS (selskap under stiftelse), for å kjøpe verftseiendommen Vard Aukra av Vard.

EIENDOMSSELSKAP: Et nytt eiendomsselskap, med kommunen som medeier, kan komme til å overta verftseiendommen til Vard på Gossen.  Foto: Vard

Nyheter

AUKRA: Saken kommer opp til behandling i formannskapet kommende mandag.