Tilrår at kommunen går inn i eiendomsselskap

Rådmannen vil sprøyte inn 10 millioner kroner i aksjekapital

Rådmannen i Aukra tilrår at kommunen skal etablere et nytt eiendomsselskap sammen med Nye Aukra Bruk AS (selskap under stiftelse), for å kjøpe verftseiendommen Vard Aukra av Vard.

Ordfører: Bernhard Riksfjord med Vard Aukra i bakgrunnen.  Foto: Egil H. Torvik

Nyheter

AUKRA: Saken kommer opp til behandling i formannskapet kommende mandag.