LEDER ONSDAG 14.AUGUST

Mangler Tittel

En jobb å kunne leve av: De kommende 15 åra trengs det 46.000 flere sjukepleiere og helsefagarbeidere. Skal disse tilbys små deltidsstillinger? FOTO: Scanpix 

Å tilby helsearbeidere små deltidsstillinger er elendig rekrutteringspolitikk.

Nyheter

Opprør mot deltidsjobber i Helse-Norge

«Vi krever handling mot brøk-tyranniet i Helse-Norge», sier lederen i Norges Sykepleierforbund, Eli Gunhild By. Sammen med lederne i Fagforbundet og Delta har de tre organisasjonene 560.000 medlemmer i ryggen når de løfter fram deltidsstillinger for ansatte i helsesektoren som tema i valgkampen. Denne saka er først og fremst en kamp som angår arbeidsforholdene for tusentalls kvinner som i dag går i deltidsstillinger i ulike deler av helsetjenesten; i heimetjenesten i kommunene, ved institusjonene i helsetjenesten kommunene har ansvar for og i sjukehusa. Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet bruker også sterke ord om situasjonen: «Det er krise for samfunnet at to av tre av dem som jobber i helse, pleie og omsorg i kommunene er deltidsansatte», sier Nord.

Kampen om å komme små deltidsstillingene til livs, er ikke ny. De siste 20 åra har problematikken vært tatt opp, igjen og igjen, men det har vært liten framdrift. Arbeidsgiverne har forklart at det trengs et stort antall personer for å få vaktturnuser til å gå opp, derfor er det ikke mulig å tilby alle full stilling. Saka har flere dimensjoner. Vi mener det normale i arbeidslivet skal være at folk har mulighet til å jobbe fulltid. Den som ønsker det, kan naturligvis redusere stillingsomfanget. Den som tar jobb i helsesektoren, skal i likhet med andre yrkesgrupper, ha mulighet til å leve av inntekten fra jobben. Å tilby helsefagarbeidere og sjukepleiere 20 eller 40 prosent stilling, gir ingen akseptabel arbeidssituasjon. Da blir ansatte avhengig av å ta ekstravakter eller deltidsjobber utafor helsesektoren. Statistisk sentralbyrå har lagt fram tall som viser at det om 15 år trengs 46.000 flere sjukepleiere og helsefagarbeidere. Å tilby helsearbeiderne små deltidsstillinger er elendig rekrutteringspolitikk.

For brukerne av helsetjenester handler de mange deltidsstillingene også om kvalitet. Heimeboende opplever det uforutsigbart og forvirrende å skulle forholde seg til 10 helsearbeidere i stedet for fire-fem kjente personer. Naturligvis handler dette ikke bare om organisering, men også om penger. Flere heltidsstillinger vil koste, og da er det opp til politikerne hva de vil prioritere. Det er jo det denne valgkampen handler om.