Ragnhild Camilla Pedersen siste tilskudd til advokatstanden i Molde

Valgte Wold framfor store Oslo-firma

Juristen Ragnhild Camilla Pedersen (32) hadde ingen tilknytning til Molde. Men hun valgte romsdalsbyen og Wold & Co framfor store advokatfirma i Oslo.

PARTNER: Advokat Ragnhild Camilla Pedersen valgte Molde og Wold & Co framfor store firma i Oslo. Her sammen med Erik Wold.  Foto: Egil H. Torvik

Nyheter

MOLDE: Molde og andre byer på samme størrelse, sliter tungt med å få sine egne unge tilbake etter endt utdanning i Oslo, Bergen og Trondheim.