Departementet: E39 skal fortsatt gå over Ørskogfjellet

Samferdselsdepartementet sier seg enig i Statens vegvesens vurderinger om trasévalg for E39 mellom Digernes og Vik.

Illustrasjon: Statens vegvesen 

Nyheter

– Vegvesenet er fornøyd med å ha fått denne avklaringen for Digernes–Vik, sier fungerende regionvegsjef i Statens vegvesen, Kjetil Strand.