Regjeringen foreslår mobbelov for barnehager

Regjeringen vil gi barnehagene tydeligere regler for håndtering av mobbing og lovfeste nulltoleranse for mobbing.
Nyheter

Forslaget til ny mobbelov for barnehagene sendes ut på høring mandag, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Vårt mål er at det nye regelverket skal bidra til skape gode og trygge hverdager for barna i barnehagene. Nå vil vi lovfeste at barnehagene skal ha nulltoleranse mot mobbing som for eksempel erting, plaging eller gjentatt utestengelse fra lek, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H). Ifølge departementet viser forskning at 8 og 12 prosent av barnehagebarna opplever mobbing i form av for eksempel gjentatt utestengelse fra lek.

Regjeringen vil gjøre det tydelig hva barnehagene må gjøre dersom det er barn ikke opplever hverdagen i barnehagen som trygg. I tillegg skal det forebyggende arbeidet mot mobbing forsterkes.

– Alle barn må lære empati og hvordan man tar vare på hverandre. Barnehagene må jobbe forebyggende og systematisk for å skape et trygt og godt miljø, sier Sanner.

Loven vil også stille krav til kommunen som barnehagemyndighet.

Høringsfristen går ut 13. november, og regjeringen planlegger å komme med et forslag til Stortinget våren 2020.