Striden mellom Torgeir Dahl og Terje Heggem ruller videre

Gjennomgang av Tote AS

Borevisor skal nå foreta en gjennomgang av om det er begått lovovertredelser og om styret har oppfylt sin handlingsplikt etter aksjeloven i konkursrammede Tote AS, som var eid av Torgeir Dahl og Terje Heggem

I TINGRETTEN: Styreleder Torgeir Dahl i i Tote AS (fv.), borevisor Odd Ivar Thue og bostyrer Erik Wold.   Foto: Egil H. Torvik

Nyheter

MOLDE: Det gikk fram av orienteringen bostyrer Erik Wold ga under skiftesamlingen i Tote-boet i Romsdal tingrett mandag.