Tvist mellom store og små aksjonærer i sengeprodusenten

Wonderland-eier konkurs

Selskapet Wonderland Management II AS, som var minoritetsaksjonær i Wonderland AS, er konkurs. Det var selskapet selv som begjærte oppbud.

konflikt: Det er konflikt mellom de store og små aksjonærene i sengeprodusenten Wonderland AS. Foto: Eirik Heen  Foto: Eirik Heen

Nyheter

RAUMA: Bak konkursen ligger en konflikt mellom de store og de små eierne i Wonderland, der partene strides om millioner.