Får ikke ha hvitt gjerde

Fylkesmannen rådet til at gjerdet skulle settes opp i en nøytral farge.
Nyheter

AVERØY: Når det gjelder Fylkesmannens høringsuttalelse om det omsøkte gjerdet, sier fagsjef plansamordning Jon Ivar Eikeland følgende: