Gründertjenesten i samarbeid med Flyktningtjenesten i Molde om kurs for innvandrere

– Vi må kunne inkludere alle

I høst kan innvandrere som ønsker å drive gründervirksomhet gå på kurs tilrettelagt for nettopp folk med innvandrerbakgrunn.

Har troa: May Britt Roald tror dette tiltaket kan legge et grunnlag for å hjelpe innvandrere med å ta grunder-ideen sin videre. 

Nyheter

MOLDE: Rådgiver i regional næringsavdeling May Britt Roald forteller at de har et ønske om å hjelpe innvandrere inn i gründervirksomhet.